Jump to content
 • Sign Up

Search the Community

Showing results for tags 'Algemene Voorwaarden'.More search options

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Forum
  • GTAGames.nl Netwerk
  • Grand Theft Auto & Red Dead
  • Overig
  • Ledenfora

Blogs

 • Mazzeltje
 • AWN
 • Marius z'n Blogje
 • .Levi.
 • OWN
 • Blog owners manual
 • WikiGTA
 • GTA Martineza
 • The Gunslingers
 • Jarno blog
 • Jowx' Blog
 • GTA2 Warzone
 • GTA-Sheep is jarig!
 • GTA Mafia Stories
 • Project's en co. - E3 Blog
 • ICT
 • Joriz Blog
 • GTAforum Verhalen
 • GFX Spot
 • The Yakuza
 • Web-dev & Programmeren
 • Rick Roll!
 • F1 News Bulletin
 • Thundertje's Blog
 • Arjen's Blog
 • The DuckDome
 • GamesThug.com
 • De Schijtlama's
 • ML Awards
 • MAF
 • Overclocking 2.0
 • blogs_blog_42
 • The Gunslingers
 • Beat Down Blog
 • LibertyKillerZ
 • PPL
 • FireFoxer
 • The Royal Guardian
 • AIRSICK Magazine.
 • De Zoepketel
 • Hoe te deleten?
 • The Covesight Community Blog
 • Fiegel's Projects
 • Gold Rush Blog
 • GTA Martineza (PUBLIC)
 • Marius z'n Blogje (PUBLIC)
 • OWN Testblog
 • OWN (PRIVATE CLUB)
 • Leeg
 • LibertyKillerZ Privé
 • Rick Roll! (PUBLIC)
 • Web-dev & Programmeren (PRIVATE CLUB)
 • Thundertje's Blog (PRIVATE)
 • Thundertje's Blog (PRIVATE CLUB)
 • FireFoxer (PRIVATE CLUB)
 • Blogs
 • Testblog
 • Wollepluis
 • Opinieblad
 • Death Blog
 • Death Inc Ledensectie
 • PC Clan Events
 • XBOX 360 Clan Events
 • CrewLife
 • Sprunk & Co Computertips
 • Graphics Blog
 • FTF Storylines archief
 • Cosily Club
 • CO-omgeving
 • Club Duck
 • Leeg
 • Forumpoker
 • Development Blog
 • Koeien en kalveren en dingen enzo
 • Covesight Propaganda
 • OWN Lustrum
 • The FL Studio Blog
 • Guard's Blog
 • JOB
 • Svenie's Blog
 • MD's Blog
 • Winning Shot
 • BBB - Bassieboy's Blog
 • Boer's Hok
 • Application Narrator
 • Phoenomena
 • Speratyal Fantasy
 • Sans Scrupules
 • The Underground
 • Everybody loves Joey
 • Sport Blog
 • Geen mening
 • Inactief
 • The Oceans Blog
 • The Oceans Kladpapier
 • The Oceans Casino
 • The Oceans Casino - Medewerkers
 • Joriz's Blog 2
 • Overig
 • Eliology
 • Top 20
 • Illuminati
 • Asphy's blog
 • Votairs blog
 • ERRWINS' Blog
 • Nick's Life in a Blog
 • Jaarboek 2016
 • WIDM
 • Michael's Fotogalerij
 • The Independent
 • The Criminal Legends Blog
 • Pit of insanity
 • De Koning
 • Idk... It's mine
 • Aron’s Schrijfkrabbels
 • Actief
 • InsideGTA
 • NicolaB's Blog
 • De Kamer van Klank
 • De Blog

Categories

 • Grand Theft Auto V
  • Modificaties
  • Trainers
  • Save Games
 • Grand Theft Auto IV
  • Save Games PS3
  • Save Games PC
  • HD Trailers
  • Patches
  • Modificaties
  • Editors en Tools
 • Chinatown Wars
  • PSP Save Games
 • GTA Vice City Stories
  • Save Games PSP
  • Trainers
 • GTA Liberty City Stories
  • Save Games PSP
  • Trainers & Tools
 • GTA San Andreas
  • Editors en Tools
  • Modificaties
  • Save Games Android / iOS
  • Save Games PC
  • Save Games PS2
  • Trainers
 • GTA Vice City
  • Editors en Tools
  • Trainers
  • Save Games
  • Modificaties
 • Grand Theft Auto III
  • Modificaties
  • Skins
  • Save Games
  • Trainers
  • Editors en Tools
 • GTA2
  • Editors en Tools
  • Modificaties
 • Grand Theft Auto
  • Editors en Tools
 • Handige Tools en bestanden
 • DE GROTE GTAGAMES.NL ZOMERACTIE!

Calendars

 • Community Calendar

Categories

 • GTA Online
 • Red Dead Online

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 1 result

 1. Joriz

  Nieuwe Algemene Voorwaarden

  Per vandaag 1 augustus 2013 zijn er nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht op GTAGames.nl. Belangrijkste reden waarom deze algemene voorwaarden werd doorgevoerd omdat we nu bij de registratie een check via de Spam Monitoring Service van Invision Power Services, Inc. uitvoeren. Dit zal hopelijk vele spamaccounts tegengaan. Tevens zijn diverse stukken herschreven en verbeterd, al zullen ook in de nabije toekomst nog enkele wijzigingen worden gemaakt. De Regels van het forum zijn verder niet gewijzigd. Leden die voor 1 augustus 2013 hebben geregistreerd op GTAGames.nl hebben een termijn van 30 dagen om via mij bezwaar te maken tegen de nieuwe algemene voorwaarden. Na bezwaar zal dan de toegang tot GTAGames.nl worden ontzegd. Ook voor verdere vragen over de algemene voorwaarden kan je altijd contact met mij opnemen. Begrippen GTAGames.nl: Met GTAGames.nl wordt bedoeld GTAForum.nl, WikiGTA.org en/of onderliggende websites en/of dochterwebsites en/of andere diensten die voortkomen uit GTAGames.nl. Hierbij is Joriz contactpersoon en eigenaar van GTAGames.nl. Gebruikers: Alle bezoekers van GTAGames.nl, waaronder gasten en leden. Gasten: Gebruikers van GTAGames.nl die nog geen lidmaatschap zijn aangegaan. Leden: Alle geregistreerde gebruikers op GTAGames.nl wie een lidmaatschap of overeenkomst voor één van de diensten van GTAGames.nl heeft. Wijzigingen GTAGames.nl heeft het recht de voorwaarden te alle tijden éénzijdig aan te passen. Als er wijzigingen plaatsvinden van de Algemene Voorwaarden zal dit tevens in de Mededelingen-sectie van GTAGames.nl worden aangekondigd. Indien de gebruiker na wijziging van de Algemene Voorwaarden gebruik blijft maken van GTAGames.nl betekent dit dat de gebruiker deze wijzigingen onherroepelijk heeft aanvaard. Regels GTAGames.nl heeft enkele grond- en gedragsregels voor leden. Alle leden van GTAGames.nl dienen zich hieraan te houden. Een meest actuele versie van de regels is te raadplegen in het helpdocument: Regels. Privacy & Cookies GTAGames.nl vindt de privacy van haar gebruikers zeer belangrijk. De meest actuele versie van hoe wordt omgegaan met privacy staat beschreven in: Cookies & Privacyinformatie Aansprakelijkheid GTAGames.nl is een gemeenschap met Grand Theft Auto (GTA) als één van de hoofdonderwerpen. GTA is een gewelddadig spel met een PEGI-adviesleeftijd van 18 jaar of ouder. GTAGames.nl hanteert deze adviesleeftijd voor het forum. GTAGames.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook. GTAGames.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. GTAGames.nl is nimmer aansprakelijk voor de door de leden geplaatste inhoud; dit omvat onder meer het volgende: Illegaal materiaal – Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend auteursrechtelijk beschermd werk, commerciële audio, video, of muziekbestanden waarvoor geen toestemming verkregen is of auteursrechten betaald zijn, en enig materiaal in strijd met de Nederlandse Wetgeving. Adultmateriaal – Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend alle pornografie, erotische foto's en plaatjes, of anderzijds obsceen of ontuchtig materiaal. Het begrip adultmateriaal is geheel de discretie van GTAGames.nl. Warez – Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend software uit illegale bron, ROM's, emulatoren, etc, en de encryptie van het bovenstaande. [*]GTAGames.nl is nimmer aansprakelijk voor het gedrag en/of wangedrag van gebruikers buiten GTAGames.nl om. Dit omvat onder meer het volgende: Internetcommunicatie waaronder Skype, e-mail, sms, gastenboeken, andere fora, IRC-systemen en/of andere manieren van contact via Internet. Overige vormen van communicatie waaronder ook verbale en/of non-verbale communicatie. [*]GTAGames.nl is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van GTAGames.nl. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen en andere storingen die buiten de macht van GTAGames.nl liggen. GTAGames.nl is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van GTAGames.nl ten gevolge van het redelijkerwijs benodigde onderhoud aan de GTAGames.nl systemen door of vanwege GTAGames.nl. [*]GTAGames.nl is niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade door het op onrechtmatige wijze terecht komen van data en/of gegevens van GTAGames.nl bij derden en de verspreiding hiervan. [*]GTAGames.nl is gerechtigd verbeteringen in of aan GTAGames.nl-systemen en/of -websites aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan de gebruiker. GTAGames.nl is niet aansprakelijk voor eventuele kosten, te maken of gemaakt door de gebruiker ten gevolge van deze wijzigingen. Lidmaatschap De gebruiker mag kosteloos van het lidmaatschap van GTAGames.nl gebruik maken zolang de gebruiker akkoord gaat met de volgende punten: De gebruiker respecteert de voorwaarden en de regels en komt deze na. Indien de gebruiker hier niet mee akkoord gaat mag de gebruiker geen gebruik maken van zijn lidmaatschap. Indien de gebruiker minderjarig is en de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt, of onder curatele is gesteld, dan wel ten behoeve van de betrokkene een mentorschap is ingesteld, is tevens toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger vereist (ouders/verzorgers). De gebruiker gaat ermee akkoord niet de Nederlandse wetgeving te overtreden bij gebruik van dit forum, waaronder ook de wet van 23 september 1912, houdende nieuwe regeling van het auteursrecht (Auteurswet). De gebruiker gaat ermee akkoord dat alle aan GTAGames.nl verzonden gegevens en bestanden voor onbepaalde tijd worden bewaard en verwerkt. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend forumberichten, persoonlijke berichten, chatberichten, downloads, afbeeldingen, foto's, e-mailadressen en IP-adressen. De gebruiker gaat ermee akkoord dat alle aan GTAGames.nl verzonden gegevens en bestanden zonder melding aan de gebruiker kunnen worden gewijzigd en verwijderd. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend forumberichten, persoonlijke berichten, chatberichten, downloads, afbeeldingen, foto's, e-mailadressen en IP-adressen. De gebruiker gaat ermee akkoord dat alle aan GTAGames.nl verzonden gegevens en bestanden geanonimiseerd kunnen worden gebruikt voor analyse en marketingdoeleinden door GTAGames.nl en haar partners. De gebruiker gaat ermee akkoord dat het bij registratie verstrekte e-mailadres en IP-adres wordt verwerkt in de Spam Monitoring Service van Invision Power Services, Inc. volgens de wetten van de Verenigde Staten van Amerika en de wetten van het Gemenebest van Virginia. De aan de Invision Power Services, Inc. verstrekte gegevens zullen na controle binnen 48 uur permanent worden verwijderd mits de verstrekte gegevens niet worden gemarkeerd als spamgebruiker. Alle gegevens die worden aangemerkt als spamgebruiker zullen voor onbepaalde tijd worden bewaard door Invision Power Services, Inc. voor het verbeteren van de Spam Monitoring Service. De gebruiker gaat ermee akkoord dat GTAGames.nl het recht heeft alle aan GTAGames.nl verzonden gegevens en bestanden te controleren op hetgeen in onze grond- en gedragsregels verboden is als zij daartoe redelijkerwijs aanleiding toe ziet. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend forumberichten, persoonlijke berichten, chatberichten, downloads, afbeeldingen, foto's, e-mailadressen en IP-adressen. De gebruiker gaat ermee akkoord dat GTAGames.nl het recht heeft te allen tijde het lidmaatschap zonder opgaaf van reden op te heffen of de toegang tot GTAGames.nl te ontnemen. De gebruiker gaat ermee akkoord maximaal één (1) lidmaatschap te hebben bij GTAGames.nl. Indien een gebruiker meerdere lidmaatschappen aangaat zullen alle lidmaatschappen worden ontbonden en toegang tot GTAGames.nl worden ontnomen. De gebruiker gaat ermee akkoord dat het lidmaatschap enkel wordt gebruikt door een natuurlijke persoon. De gebruiker gaat ermee akkoord dat het lidmaatschap niet wordt gebruikt voor het aannemen van een valse identiteit die reputatie van andere kan beschadigen. De gebruiker gaat ermee akkoord nooit zijn account aan derden te verstrekken. De gebruiker gaat ermee akkoord nooit zonder toestemming van GTAGames.nl te melden wat er in de afgesloten gedeeltes van GTAGames.nl staat. De gebruiker gaat ermee akkoord geen gebruik te maken van onderdrukkingsfuncties voor bepaalde opties en/of functies op GTAGames.nl. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend advertentie blokkade software, open proxies, exit servers en Tor. De gebruiker gaat ermee akkoord zijn lidmaatschap niet te gebruiken voor smaad, laster en/of alle andere vormen van schade tegen GTAGames.nl. De gebruiker gaat ermee akkoord dat zijn lidmaatschap vervalt en/of de toegang tot het forum ontnomen wordt indien de gebruiker andere leden van GTAGames.nl lastigvalt. Dit geldt zowel binnen GTAGames.nl als buiten GTAGames.nl om. De gebruiker gaat ermee akkoord dat alles wat met zijn account wordt geplaatst op GTAGames.nl door de gebruiker zelf is gemaakt. Indien dit niet het geval is dient de gebruiker toestemming hiervoor te hebben van de betreffende auteur. De gebruiker gaat ermee akkoord dat geplaatst materiaal door de gebruiker niet privacyschendend is. De gebruiker gaat ermee akkoord alle verantwoordelijkheid op zich te nemen bij al het door de gebruiker geplaatste materiaal. Betaalde en overige lidmaatschappen Indien de gebruiker een betaald of overig lidmaatschap heeft bij GTAGames.nl zijn extra voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden staan beschreven bij het aangaan van dit betaald of overig lidmaatschap. Overname van informatie Het direct en/of letterlijk overnemen van materiaal van GTAGames.nl is alleen toegestaan met toestemming van GTAGames.nl. Copyrights 'Grand Theft Auto', 'GTA2', 'Grand Theft Auto 3', 'Grand Theft Auto III', het Grand Theft Auto III-logo, 'Grand Theft Auto Vice City', 'Grand Theft Auto: San Andreas', 'Grand Theft Auto IV', 'Grand Theft Auto Chinatown Wars', 'Grand Theft Auto V Five', 'Rockstar Games' en het 'R*'-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Rockstar Games, een onderdeel van Take-Two Interactive. 'GTAGames', 'GTAGames.nl' en het GTAGames.nl-logo zijn eigendom van GTAGames.nl. Wie inbreuk maakt op één van deze namen kan worden veroordeeld om die inbreuk onmiddellijk te staken. De rechtbank kan de inbreukmaker een dwangsom opleggen. Tevens kan een schadevergoeding tot de veroordeling behoren. Op al het materiaal wat op deze website is geplaatst zit auteursrecht. Het materiaal mag niet worden overgenomen zonder toestemming van de oorspronkelijke auteur. Deze voorwaarden zijn later ook na te lezen in het helpdocument: Algemene voorwaarden Versie: donderdag 1 augustus 2013
×
×
 • Create New...