Jump to content

[SA|SCM] (Mission)Coding


JGuntherS

Recommended Posts

UNDER CONSTRUCTION!!!

Ik heb besloten een tutorial te maken over (mission)coding omdat er bijna geen zijn en al helemaal weinig nederlandse (en voor mijn eigen plezier ;) )

Benodigde tools:

SA PC Mission Builder v0.33

GTA SA Place Manager

Kladblok

Ervaring met SA Place Manager

Geduld ;)

Inhoudsopgave & gebruik

Inhoudsopgave:

Tutorial

--Stap 1: Voorbereiding & Backups

--Stap 2: Decompileren

--Stap 3: Het echte werk

----Stap 3a: Het plaatsen van een auto

----Stap 3b: Wapens plaatsen

----Stap 3c: Het plaatsen van een pickup

----Stap 3d: Variabeles

----Stap 3e: Markers/spheres

----Stap 3f: Labels

----Stap 3g: IF's

----Stap 3h: Threads

--Stap 4: Compileren en in het spel zetten

--Stap 5: Testen

--TROUBLESHOOTING

Skateboard spawnen in SA

--Stap 1: Configuratiebestanden aanpassen

--Stap 2: Het maken van een pickup

Objectnamen

--Voertuigen

--Wapens

Gebruik: je moet de eerste 2 stappen doen, maar je kunt best als je een ding uit stap 3a-3g hebt gedaan, verder gaan naar stap 4 & 5 (ik zou 3a wel doen, veel uitleg ;) )

Tip: zoek je een opcode? Er staan een heleboel in de bestanden OPCODES.TXT, FINDOPC.TXT en FINDOPC2.TXT in de map van de MB

Stap 1: Voorbereiding & Backups

Voordat je aan de slag gaat adviseer(doen!!) ik je om je DATA map van SA en je savegames te backupen

Unzip de Mission Builder in een map waar jij wilt

Kopieer de bestanden peds.ide, vehicles.ide en default.ide uit de DATA map van SA naar de map waarin de Mission Builder is geunzipped

Open het bestand SASCM.INI in de MB map (met kladblok of met de MB zelf) en voeg deze twee regels toe (aan het eind):

:JGS1
0001: wait 100 ms
03A4: name_thread 'PANC_1'
0005: $2000 = 40.30668
0005: $2001 = 20.28515
0005: $2002 = 14.26602

:JGS1_0
02A7: $2003 = create_icon_marker_and_sphere 34 at $2000 $2001 $2002
0004: $eiland_m1_on = 1

:JGS1_2
0001: wait 100 ms
00D6: if 0
0038:  $ON_MISSION == 0
004D: jump_if_false ££JGS1_5
00D6: if 1
0038:  $ON_MISSION == 0
0038:  $eiland_m1_on == 0
004D: jump_if_false ££JGS1_3
02A7: $2003 = create_icon_marker_and_sphere 34 at $2000 $2001 $2002
0004: $eiland_m1_on = 1

:JGS1_3
00D6: if 0
0256:  player $PLAYER_CHAR defined
004D: jump ££JGS1_2  
00D6: if 0
00FF:  actor $PLAYER_ACTOR 0 ()near_point_on_foot $2000 $2001 $2002 radius 3.0 3.0 2.0
004D: jump_if_false ££JGS1_2
00D6: if 0
03EE:  player $PLAYER_CHAR controllable
004D: jump_if_false ££JGS1_2
0164: disable_marker $2003
0004: $eiland_m1_on = 0
00BA: text_styled 'JGS_M1' 1500 ms 2
0050: gosub ££PANCCAM
0417: start_mission 3

:JGS1_4
0001: wait 0 ms
00D6: if 0
0038:  $m_135_tried == 1
004D: jump_if_false ££JGS1_4
0004: $m_135_tried = 0
00D6: if 0
0038:  $m_135_done == 1
004D: jump_if_false ££JGS1_2
00BE: text_clear_all 
03E6: remove_text_box
01E3: text_1number_styled 'M_PASS' 1000 5000 ms 1
0318: set_latest_mission_passed 'PANCA_1'
030C: set_mission_points += 1
0394: play_music 1
01BD: $184 = current_time_in_ms 
0109: player $PLAYER_CHAR money += 1000
0110: clear_player $PLAYER_CHAR wanted_level
004E: end_thread

:JGS1_5
00D6: if 0
0038:  $eiland_m1_on == 1
004D: jump_if_false ££JGS1_2
0164: disable_marker $2003
0004: $eiland_m1_on = 0
0002: jump ££JGS1_2  

:PANCCAM
0002: jump ££PANCCAM5

:PANCCAM1
0169: set_fade_color 0 0 0
016A: fade 0 () 500 ms

:PANCCAM2
00D6: if 0
016B:  fading
004D: jump_if_false ££PANCCAM3
0001: wait 0 ms
00BE: text_clear_all
03E6: remove_text_box
0002: jump ££PANCCAM2

:PANCCAM3
00D6: if 0
0256:  player $PLAYER_CHAR defined
004D: jump_if_false ££PANCCAM4
016A: fade 0 () 0 ms
02EB: restore_camera_with_jumpcut
0687: $PLAYER_ACTOR 
016A: fade 0 () 0 ms

:PANCCAM4
0051: return

:PANCCAM5
00D6: if 0
0256:  player $PLAYER_CHAR defined
004D: jump_if_false ££PANCCAM6
03E6: remove_text_box
01B4: set_player $PLAYER_CHAR frozen_state 0 (frozen)
0050: gosub ££PANCCAM1

:PANCCAM6
0051: return

Ik gebruik altijd die thread (met een paar kleine aanpassinkjes natuurlijk). Kijkt en leert zou ik zeggen.

(Als je de hele thread of grote stukken ervan hebt gebruikt in je eigen mod, zou je dan zo vriendelijk willen zijn om mij bij de thanks ofzo te zetten.)

Stap 4: Compileren en in het spel zetten

Ga naar Run --> Compile en wees geduldig. Je kunt de status aflezen in de titelbalk

Hij geeft een melding dat hij klaar is.

Ga nu naar de map waarin je hem hebt laten decompileren. Daar staan nu de bestanden MAIN.SCM en SCRIPTS.IMG in. Kopieer deze bestanden naar de GTA-map\DATA\Scripts.

Stap 5: Testen

Dit is ongetwijfeld het makkelijkste deel. Maar let op je kunt je oude savegames niet meer gebruiken (hiervoor heb je een backup gemaakt, weet je nog?). Ga naar de plek waar hij zou moeten staan en kijk of dat het geval is.

Bij mij wel (er zit een raar blokje in de radar, maar dat is een ander experiment van mij):

s29vv.th.jpg

Ik hoop dat deze tut nuttig was voor je.

Als je nog vragen/opmerkingen/suggesties ofzo hebt, post dat hier of PM me

TROUBLESHOOTING:

V: Als ik compileer dan krijg ik een foutmelding over mijn #CHEETAH

A: Check de spelling, of kijk of er iets mis is met vehicles.ide

V: Als ik compileer dan krijg ik een foutmelding over Parameter 4 not set

A: Je hebt waarschijnlijk kommas ingevuld, waar punten moeten staan (in de coordinaten)

V: Als ik compileer dan krijg ik een foutmelding over DEFINE MEMORY

A: Pas DEFINE MEMORY (staat op de 4e regel) aan tot de in de foutmelding aangegeven waarde. (Het mag ook hoger zijn)

V: In de MB kan hij INITIAL_1 niet vinden

A: Zet je tekstcursor bovenaan en probeer het opnieuw

V: Ik krijg "Opcode out of range: 3004h address: 0000AC6h" bij het decompileren.

A: Je hebt SASCM.INI niet aangepast

Laatst geupdate op:

Edited by JGuntherS
Link to comment
Share on other sites

 • Replies 70
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • JGuntherS

  23

 • Michael Hilgen

  12

 • Dutchy3010

  4

 • DjP.P

  3

Skateboard spawnen in SA

Waarschuwing: het werkt nog niet helemaal goed; dat ding in de rechterbovenhoek waar je kunt zien welk wapen je draagt, gaat raar doen!

Benodigde tools:

Zelfde als bij de tut hierboven

Volg eerst de tut totdat je pickups kunt spawnen.

Stap 1: Configuratiebestanden aanpassen

Open melee.dat in de DATA-map van SA en zoek dit stuk:

#START_COMBO	SKATEBOARD
#	ANIMGROUP	sk8_1
#	RANGES 1.6
#	#-----------hit-----chain---radius--hitlevel----damage--hit-altHit--groundLoop
#	ATTACK1 11.0	20.0	0.5 H	 10 1	2
#	ATTACK2 11.0	21.0	0.5 H	 15 1	2
#	ATTACK3 15.0	99.0	0.5 H	 25 1	2
#	AGROUND 10.0	20.0	0.5 G	 25 3	3 7.0
#	AMOVING 6.0 10.0	1.0 HL	 15 1	2
#	ABLOCK 100.0	100.0
#	#----------------
#	FLAGS 0x007
#END_COMBO

Haal alle hekjes aan het begin van de zinnen weg totdat het zo wordt:

START_COMBO	SKATEBOARD
ANIMGROUP	sk8_1
RANGES 1.6
#-----------hit-----chain---radius--hitlevel----damage--hit-altHit--groundLoop
ATTACK1 11.0	20.0	0.5 H	 10 1	2
ATTACK2 11.0	21.0	0.5 H	 15 1	2
ATTACK3 15.0	99.0	0.5 H	 25 1	2
AGROUND 10.0	20.0	0.5 G	 25 3	3 7.0
AMOVING 6.0 10.0	1.0 HL	 15 1	2
ABLOCK 100.0	100.0
#----------------
FLAGS 0x007
END_COMBO

(In het bestand staan meer spaties, dat komt omdat ik geen Tabs kan kopieren uit Kladblok)

Oke, sla op en open weapon.dat

Zoek:

£ POOLCUE MELEE	10.0 1.6	338	-1 1 BBALLBAT	1	 1 null
£ KATANA MELEE	10.0 1.6	339	-1 1 SWORD 1	 1 null
#£ SKATEBOARD	MELEE	10.0 1.6	340	-1 1 SKATEBOARD	1	 1 null
£ CHAINSAW MELEE	10.0 1.6	341	-1 1 CHAINSAW	1	 201 null

En verwijder weer het hekje voor de regel over het skateboard:

£ POOLCUE MELEE	10.0 1.6	338	-1 1 BBALLBAT	1	 1 null
£ KATANA MELEE	10.0 1.6	339	-1 1 SWORD 1	 1 null
£ SKATEBOARD	MELEE	10.0 1.6	340	-1 1 SKATEBOARD	1	 1 null
£ CHAINSAW MELEE	10.0 1.6	341	-1 1 CHAINSAW	1	 201 null

Sla op en open default.ide (doe dit ook voor de default.ide in MB-map).

Zoek:

337, shovel, shovel, null, 1, 50, 0
338, poolcue, poolcue, null, 1, 50, 0
339, katana, katana, null, 1, 50, 0
#340, skateboard, skateboard, null, 1, 50, 0
341, chnsaw, chnsaw, chainsaw, 1, 50, 0

Verwijder weer het hekje voor de skateboard-regel:

337, shovel, shovel, null, 1, 50, 0
338, poolcue, poolcue, null, 1, 50, 0
339, katana, katana, null, 1, 50, 0
340, skateboard, skateboard, null, 1, 50, 0
341, chnsaw, chnsaw, chainsaw, 1, 50, 0

Sla op en sluit Kladblok.

Stap 2: Het maken van een pickup

De wapencode voor het skateboard is: #SKATEBOARD.

Voorbeeld:

0213: $mijn_skateboard = create_pickup #SKATEBOARD type 15 at 2492.378 -1667.843 13.34375

Zet dit op de plek uit de tut, compileren en testen maar!

Laatst geupdate op:

Edited by JGuntherS
Link to comment
Share on other sites

De namen van wapens en voertuigen en andere dingen (eerst nog met alleen de SCM-naam) (wordt nog afgemaakt):

Voertuigen:

400, landstal, landstal, car,
401, bravura, bravura, car,
402, buffalo, buffalo, car,
403, linerun, linerun, car,
404, peren, peren,	 car,
405, sentinel, sentinel, car,
406, dumper, dumper,	 mtruck,
407, firetruk, firetruk, car,
408, trash, trash,	 car,
409, stretch,	stretch, car,
410, manana, manana, car,
411, infernus, infernus, car,
412, voodoo, voodoo, car,
413, pony, pony, car,
414, mule,	 mule,	 car,
415, cheetah, cheetah, car,
416, ambulan, ambulan, car,
417, leviathn, leviathn, heli,
418, moonbeam, moonbeam, car,
419, esperant, esperant, car,
420, taxi,	 taxi,	 car,
421, washing, washing, car,
422, bobcat, bobcat, car,
423, mrwhoop, mrwhoop, car,
424, bfinject, bfinject, car,
425, hunter, hunter, heli,
426, premier, premier, car,
427, enforcer, enforcer, car,
428, securica, securica, car,
429, banshee, banshee, car,
430, predator, predator, boat,
431, bus,	 bus,	 car,
432, rhino,	 rhino,	 car,
433, barracks, barracks, car,
434, hotknife, hotknife, car,
435, artict1, artict1, trailer,
436, previon, previon, car,
437, coach,	 coach,	 car,
438, cabbie, cabbie, car,
439, stallion, stallion, car,
440, rumpo,	 rumpo,	 car,
441, rcbandit, rcbandit, car,
442, romero, romero, car,
443, packer, packer, car,
444, monster, monster, mtruck,
445, admiral, admiral, car,
446, squalo, squalo, boat,
447, seaspar,	seaspar, heli,
448, pizzaboy,	pizzaboy,	bike,
449, tram,	 tram,	 train,
450, artict2, artict2, trailer,
451, turismo, turismo, car,
452, speeder, speeder, boat,
453, reefer, reefer, boat,
454, tropic, tropic, boat,
455, flatbed, flatbed, car,
456, yankee, yankee, car,
457, caddy,	 caddy,	 car,
458, solair, solair, car,
459, topfun, topfun, car,
460, skimmer,	skimmer, plane,
461, pcj600, pcj600, bike,
462, faggio, faggio, bike,
463, freeway,	freeway,	bike,
464, rcbaron, rcbaron, plane,
465, rcraider, rcraider, heli,
466, glendale, glendale, car,
467, oceanic, oceanic, car,
468, sanchez,	sanchez,	bike,
469, sparrow,	sparrow, heli,
470, patriot, patriot, car,
471, quad, quad, quad,
472, coastg, coastg, boat,
473, dinghy, dinghy, boat,
474, hermes, hermes, car,
475, sabre,	 sabre,	 car,
476, rustler, rustler, plane,
477, zr350,	 zr350,	 car,
478, walton, walton, car,
479, regina, regina, car,
480, comet, comet, car,
481, bmx, bmx, bmx,
482, burrito, burrito, car,
483, camper, camper, car,
484, marquis, marquis, boat,
485, baggage,	baggage,	car,
486, dozer,	 dozer,	 car,
487, maverick,	maverick, heli,
488, vcnmav, vcnmav, heli,
489, rancher, rancher, car,
490, fbiranch, fbiranch, car,
491, virgo,	 virgo,	 car,
492, greenwoo, greenwoo, car,
493, jetmax, jetmax, boat,
494, hotring, hotring, car,
495, sandking, sandking, car,
496, blistac, blistac, car,
497, polmav, polmav, heli,
498, boxville, boxville, car,
499, benson, benson, car,
500, mesa,	 mesa,	 car,
501, rcgoblin, rcgoblin, heli,
502, hotrina, hotrina, car,
503, hotrinb, hotrinb, car,
504, bloodra, bloodra, car,
505, rnchlure, rnchlure, car,
506, supergt, supergt, car,
507, elegant, elegant, car,
508, journey, journey, car,
509, bike, bike, bmx,
510, mtbike, mtbike, bmx,
511, beagle, beagle, plane,
512, cropdust, cropdust, plane,
513, stunt,	 stunt,	 plane,
514, petro,	 petro,	 car,
515, rdtrain, rdtrain, car,
516, nebula, nebula, car,
517, majestic, majestic, car,
518, buccanee, buccanee, car,
519, shamal, shamal, plane,
520, hydra,	 hydra,	 plane,
521, fcr900, fcr900, bike,
522, nrg500, nrg500, bike,
523, copbike,	copbike,	bike,
524, cement, cement,	 car,
525, towtruck,	towtruck,	car,
526, fortune, fortune, car,
527, cadrona, cadrona, car,
528, fbitruck, fbitruck, car,
529, willard, willard, car,
530, forklift,	forklift,	car,
531, tractor,	tractor,	car,
532, combine,	combine,	car,
533, feltzer,	feltzer,	car,
534, remingtn, remingtn, car,
535, slamvan, slamvan, car,
536, blade,	 blade,	 car,
537, freight,	freight,	train,
538, streak, streak,	 train,
539, vortex, vortex, plane,
540, vincent, vincent, car,
541, bullet, bullet, car,
542, clover, clover, car,
543, sadler, sadler, car,
544, firela, firela, car,
545, hustler, hustler, car,
546, intruder, intruder, car,
547, primo,	 primo,	 car,
548, cargobob, cargobob, heli,
549, tampa, tampa, car,
550, sunrise, sunrise, car,
551, merit,	 merit,	 car,
552, utility,	utility,	car,
553, nevada, nevada, plane,
554, yosemite, yosemite, car,
555, windsor,	windsor,	car,
556, monstera, monstera, mtruck,
557 ,monsterb, monsterb, mtruck,
558, uranus, uranus, car,
559, jester, jester, car,
560, sultan, sultan, car,
561, stratum,	stratum,	car,
562, elegy, elegy, car,
563, raindanc, raindanc, heli,
564, rctiger, rctiger, car,
565, flash, flash, car,
566, tahoma, tahoma, car,
567, savanna, savanna, car,
568, bandito, bandito, car,
569, freiflat,	freiflat,	train,
570, streakc,	streakc,	train,
571, kart,	 kart,	 car,
572, mower,	 mower,	 car,
573, duneride, duneride, mtruck,
574, sweeper, sweeper, car,
575, broadway, broadway, car,
576, tornado, tornado, car,
577, at400,	 at400,	 plane,
578, dft30, dft30, car,
579, huntley, huntley, car,
580, stafford, stafford, car,
581, bf400, bf400, bike,
582, newsvan,	newsvan,	car,
583, tug,	 tug,	 car,
584, petrotr, petrotr, trailer,
585, emperor emperor, car,
586, wayfarer	wayfarer,	bike,
587, euros, euros, car,
588, hotdog, hotdog, car,
589, club,	 club,	 car,
590, freibox,	freibox,	train,
591, artict3, artict3, trailer,
592, androm, androm, plane,
593, dodo dodo,	 plane,
594, rccam,	 rccam,	 car, 
595, launch, launch, boat,	

596, copcarla, copcarla, car,
597, copcarsf, copcarsf, car,
598, copcarvg,	copcarvg,	car,
599, copcarru,	copcarru,	car,

600, picador,	picador,	car,
601, swatvan, swatvan, car,
602, alpha, alpha, car,
603, phoenix, phoenix, car,
604, glenshit, glenshit, car,
605, sadlshit,	sadlshit,	car,
606, bagboxa, bagboxa, trailer,
607, bagboxb, bagboxb, trailer,
608, tugstair, tugstair, trailer,
609, boxburg, boxburg, car,
610, farmtr1, farmtr1, trailer,
611, utiltr1, utiltr1, trailer,

Wapens:

321, gun_dildo1, gun_dildo1,
322, gun_dildo2, gun_dildo2,
323, gun_vibe1, gun_vibe1,
324, gun_vibe2, gun_vibe2,
325, flowera, flowera,
326, gun_cane, gun_cane,
327, gun_boxwee, gun_boxwee,
328, gun_boxbig, gun_boxbig,


330, cellphone, cellphone,
331, brassknuckle, brassknuckle,
333, golfclub, golfclub,
334, nitestick, nitestick,
335, knifecur, knifecur,
336, bat, bat,
337, shovel, shovel,
338, poolcue, poolcue,
339, katana, katana,
341, chnsaw, chnsaw,

342, grenade, grenade,
343, teargas, teargas,
344, molotov, molotov,
345, missile, missile,

346, colt45, colt45,
347, silenced, silenced,
348, desert_eagle, desert_eagle,

349, chromegun, chromegun,
350, sawnoff, sawnoff,
351, shotgspa, shotgspa,

352, micro_uzi, micro_uzi,
353, mp5lng, mp5lng,

354, flare, flare,

355, ak47, ak47,
356, m4, m4,

357, cuntgun, cuntgun,
358, sniper, sniper,

359, rocketla, rocketla,
360, heatseek, heatseek,
361, flame, flame,
362, minigun, minigun,
363, satchel, satchel,
364, bomb, bomb,
365, spraycan, spraycan,
366, fire_ex, fire_ex,
367, camera, camera,

368, nvgoggles, nvgoggles,
369, irgoggles, irgoggles,

370, jetpack, jetpack,
371, gun_para, gun_para,

372, tec9, tec9,
373, armour, armour,

Laatst geupdate op:

Edited by JGuntherS
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

wat is gedecompileerd??? :ch::duh:

want als ik dat wil doen en hem in nieuwe folder aanmaakt op bureaublad krijgt ik steeds ??? foutmelding ???

Opcode out of range: 3004h

address: 0000AC6h

help :ch:

of anders mag jij voor me iets doen ik wil graag eeen elegy op

X => 2489,596

Y => -1684,756

Z => 13,22965

alvast bedankt als jij dat voor me doet want bij mij wil die f*cking MB niet werken :@

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Ik heb 2 dingen te zeggen.

1 Goed werk alleen de namen werken bij mij niet ik moet de cijvers hebben.

2 Handige tut allers een keer in een. :D

@sonny yoshi

Dan moet je deze in de map van je mission builder zetten dan werkt het wel. ;)

Edited by gangster28
Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Dat heeft volgens mij niks te maken met je main.scm. Probeer hem nog eens te compileren. Het kan ook zijn dat je in de opties hebt zitten kloten en de compilatie-opties hebt veranderd, als dat zo is moet je de opties terugzetten of de MB opnieuw "installeren".

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Heej,

Ik heb nog een vraagje over voertuigen. Het gaat over dit:

alarm 0 door_lock 0

Mijn vragen zijn:

1. Hoe zorg ik dat de auto altijd op slot zit?

2. Hoe zorg ik dat de kans 50% is dat de auto op slot zit?

Alvast bedankt

Link to comment
Share on other sites

1: Gebruik door_lock 100 i.p.v. door_lock 0.

2: Gebruik door_lock 50 i.p.v. door_lock 0.

Het is gewoon een percentage, de kans dat de deur op slot zit, hetzelfde geld voor het alarm.

Link to comment
Share on other sites

ff een vraagje:

ik heb geprobeerd een nieuw save-point te maken, dit lukte totdat ik het gecreeerde save-icoontje op pakte, wat dan gebeurde er gewoon niks. Ik pak hem op, het save-icoontje verdwijnt en dan kun je gewoon verder spelen. (er komt geen save-scherm) weet iemand hoe ik dit op kan lossen? :)

Edited by D@V!D
Link to comment
Share on other sites

Je moet een thread maken, die controleert of het icoontje opgepakt is, en als dat gebeurt is, het save-scherm laat zien. Nadat je klaar bent met saven, moet die thread het save-icoontje opnieuw creeëren en zichzelf opnieuw starten.

Ik kan je zo geen voorbeeld geven, aangezien ik zelf nog nooit een save-thread heb gemaakt. Ik kan je wel een voorbeeld geven in pseudo-code (menselijk leesbare code, bedoeld als voorbeeld):

SAVTHR_INIT: ;; thread-initialisaties
03A4: name_thread 'SAVTHR'

SAVTHR_BEGIN: ;; begin de thread met het maken van een savepickup
create savepickup $SAVICO at X Y Z

SAVTHR_CHKLOOP: ;; kijkt of de pickup opgepakt is
0001: wait 10 ms ;; lage prioriteit
00D6: if 0
pickup $SAVICO picked up
004D: jf ££SAVTHR_CHKLOOP
show save screen

SAVTHR_SAVELOOP: ;; kijkt of het saven klaar is
0001: wait 10 ms ;; lage prioriteit
00D6: if 0
save ready
004D: jf ££SAVTHR_SAVELOOP
0002: jump ££SAVTHR_BEGIN ;; opnieuw beginnen

Edited by JGuntherS
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...