Jump to content

[MODEL] 3D Studio Max Mega Tutorial


Nickonly
 Share

Recommended Posts

-----------

Inleiding

-----------

3DsMax. Een uitgebreid progamma met vele mogenlijkheden. Helaas is het nogal ingewikkeld volgens sommige mensen. Voor hen is er nu deze 3DsMax tutorial die de interface, de knoppen, en de belangrijktste functies uitlegt.

In deze tutorial leg ik uit waar de werkbalken bovenaan, onderaan, en aan rechts voor dienen, en waar ze zo ongeveer voor dienen, zodat de beginnende modder een beetje kennis krijgt over het progamma waar hij mee werkt.

-----------

Inhoud

-----------

1: De bovenste werkbalk

1.1: File

1.2: Edit

1.3: Tools

2: De Main Toolbar2

3: De onderste Toolbar

4: Het Rechter Menu

4.1: Create

4.1.1: Geometry

4.1.2: Shapes 4.1.3: Lights

4.1.3: Cameras

4.2: Modify

4.3: Utillitys

5: Enkele belangrijke sneltoetsen

Edited by Nickonly
Link to comment
Share on other sites

-----------

1: De bovenste werkbalk

-----------

ik ga eerst de echte basis uitleggen, te beginnen boven aan het standaard scherm. Daar staat File, Edit, Tools, Group, Views, Create, Modifiers, Characher, Reactor, Animation, Graph Editor, Rendering, Customise, Maxscript, en Help. Ik leg alleen de drie belangrijkste uit; File, Edit, en Tools.

-----------

1.1 File

-----------

Hier zitten de onderstaande objecten in. Bij ieder object staat een kleine uitleg.

-New...

Dit opent een nieuwe lege scene (bestand met je model erin) zoals je nu voor je hebt.

-Reset

Dit zoals het al zegt reset de gehele scene naar de standaard waarde, ook zoals je nu voor je hebt. Als je een nieuwe scene begint nadat je al bezig was met een andere, is het slim om dit aan te klikken, omdat dit alles, maar dan ook alles in je scene reset.

-Open...

Dit opent uiteraard een al gemaakte scene (.max formaat)

-Open recent>

Als je je muis hier op houd, krijg je een extra dropdownmenuutje, waarin je recent bewerkte scenes snel kan openen.

-Save

Spreekt voorzich, slaat je scene op in .max formaat.

-Save As...

Spreekt voorzich.

-Save Copy As...

Hiermee kan je een kopie van je scene opslaan, wordt bijna niet gebruikt.

-Save Selected...

Hiermee kan je de geselecteerde objecten los van de niet geselecteerde objecten opslaan.

-Xref Objects...

Niet belangrijk voor de beginnende 3dsmaxer.

-Xref Scene...

Niet belangrijk voor de beginnende 3dsmaxer.

-File Link Manager

Niet belangrijk voor de beginnende 3dsmaxer.

-Merge

Hiermee kan je in de ene scene waar al iets in staat, een andere scene inporteren, zodat ze dus samen tegelijk in je scene zitten.

-Merge animation

Zelfde als gewoon Merge, maar dan voor animaties.

-Replace

Hiermee kan je een object die je hebt in je scene, met een ander object met de zelfde naam uit een andere scene vervangen. Wordt ook maar zelden gebruikt.

-Import

Hiermee kan je scenes die niet in .max formaat zijn opgeslagen importeren. Let hierbij erop dat je hiermee geen .DFF bestanden kan importeren. Hiervoor heb je speciale scripts nodig. Hier kom ik later op terug.

-Export

Hiermee kan je je scene exporteren naar een niet .max formaat.

-Export Selected

Zelfde als Export, alleen dan alleen de geselecteerde objecten.

-Archive >

Niet belangrijk voor de beginnende 3dsmaxer.

-Summary Info...

Niet belangrijk voor de beginnende 3dsmaxer.

-File Properties...

Niet belangrijk voor de beginnende 3dsmaxer.

-View Image File...

Niet belangrijk voor de beginnende 3dsmaxer.

-Exit

Spreekt voorzich, sluit het progamma af. Zelfde functie als kruisje rechtsboven.

Edited by Nickonly
Link to comment
Share on other sites

-----------

1.2 Edit

-----------

In de hele werkbalk staan knopen die je vaak gebruikt, maar vaak op een andere manier dan door dit in de werkbalk aan te klikken. Vooral bij Edit zijn er hier veel voorbeelden van. Later zul je merken dat het ook veel simpeler kan. Maar dat is dus pas later. Hier volgt een lijst van de knoppen in Edit, waarbij een uitleg.

-Undo

Laatste bewerking ongedaan maken.

-Redo

Ongedaan maken ongedaan maken.

-Hold

Hiermee kan je je scene tijdelijk opslaan.

-Fetch

Met Fetch kan je de bewerkingen die je nadat je op Hold geklikt hebt ongedaan maken.

-Delete

Verwijdert het geselecteerde object.

-Clone

Hiermee kan je je geselecteerde object klonen. Als je op Clone klikt, krijg je een extra menuutje waarin je kan kiezen tussen Copy, Instance en Reference. Als je normaal gesproken je object wil klonen, moet je Copy gebruiken. Ook kan je in dat scherm een naam kiezen voor de kloon v/h object.

-Select All

Spreekt voorzich, selecteerd alles.

-Select None

Spreekt voorzich, selecteerd niets.

-Select Invert

Selecteerd alles wat niet geselecteerd is.

-Select by >

Niet belangrijk voor de beginnende 3dsmaxer.

-Region >

Hier kan je kiezen of als je iets selecteerd of je als je selecteerd alleen wil selecteren wat geheel in een object zit (Window), of dat ie alles selecteerd wat in je selectie box zit, ookal zit dat er niet geheel in (Crossing).

-Edit Named Selection Sets

Niet belangrijk voor de beginnende 3dsmaxer.

-Object properties

Niet belangrijk voor de beginnende 3dsmaxer.

Edited by Nickonly
Link to comment
Share on other sites

-----------

1.3 Tools

-----------

Zoals ook bij Edit, zijn er veel meer en betere manieren om somige opties hieruit uit te voeren. Maar toch moet je hier weten waar ze voor dienen. Later leer je hoe het makkelijker kan.

-Transform Type-In...

Dit opent een nieuw klein schermpje met daarin 6 plekken voor coördinaten. Aan de linkerkant heb je de absolute waardes van de lokatie van het object. Rechts kan je intypen hoeveel je het object wil verplaatsen. De 3 vakken links staan ook onderin je scherm.

-Selection Floater

Niet belangrijk voor de beginnende 3dsmaxer.

-Display Floater

Niet belangrijk voor de beginnende 3dsmaxer.

-Layer Manager

Niet belangrijk voor de beginnende 3dsmaxer.

-Light Listener

Niet belangrijk voor de beginnende 3dsmaxer.

-Mirror

Als je hier op klikt, krijg je een nieuw klein schermpje, waarin je je object kan spiegelen. In het bovenste gedeelte bij Mirror axis kan je kiezen over welke as je je object wil spiegelen, en hoever de spiegeling van het orineel af moet staan. Het onderste gedeelte vraagt net zoals Clone bij Edit wat je met je spiegeling (de kloon) wil doen.

-Array

Met array kan je een opstelling van je objecten maken. Maar dat is nu nog niet van belang.

-Align

Met Align kan je 2 objecten goed met elkaar op 1 lijn zetten. Dit doe je door eerst op het ene object te klikken, waarna je op de andere klikt. Hierna verschijnt er een nieuw venster waarin je kan kiezen hoe je het ene object tov. het andere wil hebben.

-Quick Align

Met Quick Align kan je snel het ene object tov. het andere plaatsen. Maar in ruil voor de snelheid mis je wel de opties die je kan kiezen bij gewoon Align.

-Snap Shot

-Spacing tool

-Clone and Align

-Normal Align

-Align Camera

-Align To View

-Place Highlight Allemaal niet belangrijk voor de beginnende 3dsmaxer.

-Isolight Selection

Laat alleen het geselecteerde object zien, verder niet belangrijk.

-Rename Objects

-Assign Vertex Colors

-Color Clipboard

-Camera Match

-Grab Viewport Allemaal niet belangrijk voor de beginnende 3dsmaxer.

-Measure Distance

Hiermee kan je een afstand meten dvm het trekken van een lijn.

-Channel Info

Niet belangrijk voor de beginnende 3dsmaxer.

Edited by Nickonly
Link to comment
Share on other sites

-----------

2: De main Toolbar

-----------

Dit deel gaat over de meest belangrijke deel van 3dsmax. De werkbalk. Zonder deze balk kan je niet werken. Daarom is het natuurlijk heel erg irritant als deze op een of andere manier verdwijnt. Deze kan je altijd nog terug halen door in de bovenste werkbalk Customise > Revert to Startup Layout te doen.

balkgeheel1tm16qs1.png

1: Undo.

Zelfde als de Undo bij Edit

2: Redo.

Zelfde als Redo bij Edit

3: Link

Hiermee kan je 2 objecten aan elkaar kopelen dmv het klikken op het ene object, waarna naar een ander object je slepen, en los te laten. Later zie je het belang hiervan wel.

4: Unlink

Hiermee kan je het gelink van 3: Link ongedaan maken, door de zelfde manier van slepen.

5: Bind to Space Warp

Niet belangrijk voor de beginnende 3dsmaxer.

6: Selection Filter

Hiermee kan je kiezen wat je allemaal wel of niet wil selecteren als je gaat selecteren. Deze kan je gewoon meestal op “All” laten staan.

7: Selectie pijltje

Dit is de standaard muis. Hiermee kan je objecten (en later ook onderdelen ervan) selecteren.

8: Selection List

Als je hier op klikt krijg je een nieuw scherm, met daarin alle objecten in je scene. Hier kan je die objecten selecteren door ze simpelweg in de lijst aan te klikken. Dit is vooral handig voor scenes met veel objecten.

9: Selectiesoort

Als je je muis hierop ingedrukt houd, kan je kiezen wat voor’n soort selectiekader je wil hebben. Dit valt het best te begrijpen door het zelf een beetje te proberen.

10: Rectangular selection region

Niet belangrijk voor de beginnende 3dsmaxer.

11: Window/ Crossing

Hiermee kan je snel kiezen of je alles in je selectie kader wil selecteren, of of het er compleet in moet zitten. Dezelfde functie als Edit > Region.

12: Select and Move

Hiermee kan je objecten selecteren zoals met het pijltje (7). Alleen krijg je bij deze selectie mode ook je object verplaatsen. Je krijgt dan 3 pijlen in beeld te zien, waarmee, als je deze versleept met de muis het object kan verplaatsen.

13: Select and Rotate

Ook hiermee kan je als bij Select en Select and Move (7 en 12) objecten selecteren. Hier kan je echter je object ook draaien. Dit kan dmv de bol die in beeld op je object verschenen is. Door het slepen met je muis over de cirkels kan je je object draaien.

14: Select and Scale

Ook hiermee kan je weer selecteren. Met Select and Scale kan je ook je object vergroten of verkleinen. Dit kan je doen door de op je object verschenen driehoek te klikken en te verslepen.

15: Reference coördinat system.

Niet belangrijk voor de beginnende 3dsmaxer.

16: Selectie center keuze.

Niet belangrijk voor de beginnende 3dsmaxer.

balkgeheeltm31tb3.png

17 t/m 23

Niet belangrijk voor de beginnende 3dsmaxer.

24: Mirror

Zelfde als Mirror bij Tools

25: Align

Zelfde Align als bij Tools

26: Layer Manager

Niet belangrijk. Staat overigens ook bij Tools

27: Open curve editor

Opent de Curve editor. Verder niet belangrijk.

28: Open Schematic view

Opent de schematiesche view. Verder niet belangijk.

29: Opent de Material Editor.

Deze knop opent de Material Editor. Dit is een belangrijk scherm als je textures op je model wil hebben. Deze zal je daarom vaak gebruiken. De sneltoets is hier voor “M”. Voor uitleg hoe je nou daadwerkelijk textuurt, verwijs ik je door naar een andere tutorial.

30: Render scene dialog

Dit opent het scherm waarin je alle opties kan kiezen voor een render (mooi plaatje van je scene). Ook dit zal je vaak gebruiken. De sneltoets is hiervan “F10”. Ook verwijs ik je door naar een andere tutorial, als je uitleg wil over renderen.

31: Render Type.

Niet belangrijk voor de beginnende 3dsmaxer.

Nu zou je in princiepe de betekenis weten van de belangrijkste knoppen boven aan je scherm. We gaan hieronder door met de onderkant van je scherm.

Edited by Nickonly
Link to comment
Share on other sites

-----------

3: De onderste Toolbar

-----------

Onder in het scherm vind je de onderste toolbar. Hier vind je vooral functies voor animaties en voor de camerabediening.

onderbalkgeheel1ehelftmb8.png

1: Mini curve editor

Niet belangrijk voor de beginnende 3dsmaxer.

2: De Timeline.

Dit is de tijdslijn voor een animatie, waar je kan zeggen waar een object zich bevind op een bepaald tijdstip op de tijdslijn. Als je geen animaties maakt is dit niet van belang.

3: Dialoog venstertje.

Hier vindje links een text met resulaten, of een resultaat van wat 3dsmax gedaan heeft (Zoals “klaar met uitvoeren script”). Rechts vind je hier boven wat je geselecteerd hebt. Daaronder vind je een beknopte uitleg over wat de tool die je gebruikt doet.

4: Selection Lock Toggle

Als je dit aanklikt zal de selectie van objecten die je gedaan hebt niet ongedaan kunnen worden. Dit is makkelijk in scenes met veel objecten. Als je in zo’n scene iets versleept is het niet fijn om opeens je selectie kwijt te raken door ergens te klikken. Dit voorkomt dat.

5: Absolute mode type in.

Als je deze ingedrukt hebt veranderden de schermen ernaast (6), zodat je daar in kan typen hoe veel je object wil verplaatsen.

6: Coördinaten

Hier kan je zien op welke lokatie je geselecteerde object zit. Zoals je misschien wel hebt gemerkt lijkt dit net op de Mode Transform Type in uit Tools. Dat is het namenlijk ook.

onderbalkgeheelrechtswe1.png

7: Grid

Dit geeft aan op hoeveel afstand de lijnen in je scherm vanelkaar af staan. Dit is aan te passen, maar dat is nu niet van belang.

8: Animatie knoppen.

Dit zijn allemaal verschillende knoppen voor animaties. Aangezien ik dat nu niet uitleg, leg ik de betekenis van die knoppen ook nu niet uit.

9 t/m 16 zijn allemaal knoppen voor de camera“bestuuring”.

9: Zoom

Hiermee kan je in of uitzoomen in je scherm (dmv slepen met de muis in je scherm).

10: Zoom All

Dit is dezelfde functie als gewoon de Zoom. Allen als je met deze zoom zoomt, zoom je in alle vierkleinere schermen (Viewports) tegeleik.

11: Zoom Extends

Hiermee kan je het gezoom wat je hebt gedaan met (9) en (10) resetten in je actieve viewport (Die met de gele rand er omheen).

12: Zoom Extends All

Het zelfde als de Zoom Extends, alleen dan over alle viewports tegelijk.

13: Field-of-View/ Zoom Region.

Deze optie op deze plek verschilt per soort viewport. Op de viewport perspective (standaard rechtsonder) zit hier “Field-of-View”. Als je hier op klikt, en sleept met je muis in je viewport pas je de gezichtshoek aan. Om dit het best te begrijpen moet je dit zelf proberen. Als je niet in de perspective view zit, maar in een van de andere, zit op deze plek “Zoom Region”. Hiermee kan je een stukje in je vieuwport selecteren, waarna je in dat geselecteerde stuk inzoomt.

14: Walk throuw scene/ Pan view

Ook deze functie van deze knop verschilt per soort viewport waar je in zit. In de Perspective viewport is het Walk throuw scene, en in alle andere is dit Pan view. Met Pan view beweeg je over je object. Sleep met de muis om dit te doen. Omdat je dit vaak moet doen, hoef je niet vaak deze knop te selecteren, maar kan je dit gewoon doen met de middelste muisknop. Walk throuw scene is een vande leukere camera bestuuringen. Als je met de muis in de scene sleept, beweeg je in de rondte met je camera, alsof je met je hoofd rondkijkt. Ook kan je in deze modus met de letters W A S en D in je scene rondlopen zoals in bijv. San Andreas.

15: Arc Rotate.

Als je deze knop indrukt, verschijnt er een gele cirkel in je viewport. Als je met de muis in deze cirkel sleept beweeg je de camera rond. Als je met je muis buiten de cirkel sleept, kantel je de camera.

16: Maximise Viewport Toggle

Dit is een hele belangrijke knop. Hiermee kan je je kleine actieve viewport over je hele scherm groot maken. Dit is erg handig als je maar in één viewport tegelijk moet zijn.

Edited by Nickonly
Link to comment
Share on other sites

-----------

4: Het Rechter Menu

-----------

Het rechter menu bevat veel belangrijke onderdelen. Hier kan je bijvoorbeeld objecten maken, aanpassen, de ordening van je objecten aanpassen, of je objecten exporteren naar .DFF (met extra scipts).

Maar omdat hier ook meer staat dan dat een beginner wil weten laat ik ook een paar stukken over die niet meteen belangrijk zijn voor een beginner.

Het menu rechts bestaat uit 6 tabbladen. (Van rechts naar links) Create, Modify, Hierachy, Motion, display, en Utillitys. Ik leg hier alleen Create, Modify en Utillitys uit.

-----------

4.1: Create

-----------

In dit sub-menu kan je nieuwe objecten maken. Bovenaan dit sub-menu staan ook een paar soorten verschillende soorten objecten die je kan maken. Namenlijk Geomety, Shapes, Lights, Cameras, Helpers, Space Warps, en Systems. Ik beperk me hier enkel tot Geometry, Shapes, Lights en Cameras.

-----------

4.1.1: Geometry

-----------

Bovenaan dit sub-sub-menu vind je, netzoals bij alle andere soorten objecten (zoals shapes of lights) een klein dropdown menuutje waar je nog meer soorten objecten per object soort kan vinden. Ik houd het bij deze uitleggen enlek tot dat wat er standaard staat.

Hieronder vinden we een lijstje van 10 soorten objecten die je kan maken. Als je bijvoorbeeld een Box wilt maken, klik je op box, en sleep, en klik je in je viewport zodat je een box hebt. Op deze manier maak je alle soorten objceten in dit sub-sub-menu. Als je een object gemaakt hebt, komt er in je menu recht een extra sectie, waar je kan kiezen hoeveel segmenten, en hoe groot je object is.

-----------

4.1.2: Shapes

-----------

Hier kan je netzoals bij Geometry verschillende objecten maken. Alleen heb je bij Shapes geen “echte” objecten, maar lijnen. Verder ga ik hier niet diep op in.

-----------

4.1.3: Lights

-----------

In dit submenuu kan je verschillende lichtsoorten maken. Dit gaat op vrijwel de zelfde manier als het maken van de Geometry objecten. Lichten zijn later bij het renderen van belang.

-----------

4.1.3: Cameras

-----------

Cameras zijn belangrijk als je mooie animaties wil maken met camera bewegingen. Je maakt ze op de zelfde manier als de Lights. Ze zijn nu verder niet van belang.

Edited by Nickonly
Link to comment
Share on other sites

-----------

4.2: Modify

-----------

Modify lijkt slechts een klein onderdeel van het rechter menu. In de werkelijkhied is dit niet. Alles wat je standaard ziet in de modify tab is een dropdown menu genaamt de Modifier list. Als je een object (zoals een box) geselecteerd hebt en op deze lijst drukt zodat deze uitklapt vind je een groot aantal mogenlijkheiden wat je met het object kan doen. Omdat dit er teveel zijn om uit te leggen zal ik je moeten zeggen dit zelf uit te proberen. Bij de meeste opties is het zelf al wel duidelijk wat het doet als je aan de parameters zit te verschiuven. Toch is er een ding wat wat meer uitleg verlangt. Namenlijk Editable poly. Hiermee kan je je object in vrijwel alle bedenkbare manieren aanpassen. Deze functie wordt nogal vaak gebruikt. Daarom kan je hier ook makkkelijk naar toe dmv rechts met de muis te klikken op “convert” te gaan staan, en dan op “Convert to editable poly” te klikken. De mogenlijkheiden die je hier kan doen zijn erg groot, en moeilijk uit te leggen. Voor uitleg over deze dingen moet je in andere tuts kijken, want daar ga ik hier verder niet op in.

-----------

4.3: Utillitys

-----------

In deze laatse subtab zijn enkele knoppen te vinden. Deze zijn standaard niet van belang. Hier staan echter ook de knoppen om je object naar .DFF formaat of .COL formaat (voor San Andreas) te exporteren. Hiervoor heb je wel apparte scripts nodig. Deze moet je ergens downloaden en in je Scripts map van 3dsmax doen. Over het exporteren zelf zijn ookal genoeg tuts, dus dat leg ik hier niet uit.

-----------

5: Enkele belangrijke sneltoetsen

-----------

F3: Laat je object als een “wireframe” zien.

F4: Laat de lijnen die werkelijk over het object lopen zien.

F9: Maak Render.

F10: Render Setup: Hier kan je de instellingen van de render aanpassen.

X: Laat je pijltjes in je scherm weer zien als je ze kwijt was.

M: Opent de Material Editor, waar je materialen kan maken voor op je object.

En dat was het dan... Ik hoop dat je er veel van opgestoken hebt, en dat 3DsMax nu wat minder moeilijk lijkt.

Reacties/ opmerkingen/ toevoegingen zijn welkom.

Link to comment
Share on other sites

Zeer uitgebreide, en ook zeer duidelijk uitgelegde tutorial. Zeker handig voor de beginende 3Ds max modeller. Ik zal hem morgen eens helemaal doorlezen als ik de hele vrij ben. :D

Greetz,

Black Force

Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...

Heel leuk dat je mensen wat probeert te leren...

Maar als je zelf weinig ervaring en verstand van het programma hebt (Geloof me, dit programma is ingewikkeld. Ik denk dat ik na 1,5 jaar misschien 5% begrijp van wat max allemaal kan.) dan is het niet echt handig om te proberen mensen iets bij te brengen.

Bijvoorbeeld. de maintoolbar.

Daar zeg je dat nr. 17 t/m 23 niet belangrijk zijn voor beginners.

Maar dit zijn echt basis tools die je bij elke vorm van modellen nodig hebt. En erg goed van pas komen.

Het klinkt meer alsof je niet weet wat het precies doet.

En dit zie je meer.

=)

Ik wil je niet beledigen ofzo of iets in die richting. ;)

Link to comment
Share on other sites

Toeval of niet, maar heb net 3dsmax7 geïnstalleerd en ben al de hele dag zo'n beetje op zoek naar een iet of wat deftige tutorial over 3dsmax, en dan kom jij met dit af :tu:

Een engel uit de hemel zou het niet beter kunnen :D

Echt super, ga me er eens in verdiepen, alles rustig lezen zodat ik toch al iets begrijp ^_^

Link to comment
Share on other sites

>>> Door DaBeast: Flater door mij verwijdert :7.<<<

Het klinkt meer alsof je niet weet wat het precies doet.

Ik zal eerlijk zijn. Dat is zo :-(

Maar dat ik dat erbij heb gezet dat ze niet belangrijk zijn voor een beginner, is omdat ik die tools ook zelf niet gebruik in alles wat ik maak, en dus ook niet vind dat ze belangrijk zijn. Daarbij is dit nogmaals echt voor de beginner die voor het eerst dit progamma ziet. Dus vandaar. :bier: Maar als ik later nog ontdek dat het eigenlijk toch wel iets belangrijks is, wat er zeker bij moet, zal ik het zeker nog veranderen.

Edited by DaBeast
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...